Licea dla dorosłych w Krakowie

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krakowie to prywatne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych. Przyjmowane są do nich osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub gimnazjum. Nauka w takiej szkole jest bezpłatna, trwa w zależności od ukończonej wcześniej szkoły, dwa lata lub trzy. Nauka odbywa się w trybie zaocznym, w soboty i niedziele, jest wygodna dla pracujących.

Absolwent liceum dla dorosłych, który ukończył szkołę, uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej, natomiast po przystąpieniu do matury i zdaniu jej świadectwo maturalne. Może wówczas podejmować dalszą edukację na uczelniach wyższych.

W Krakowie wybór liceów dla dorosłych jest całkiem spory:

  • Szkoła ZDZ Kraków
  • Liceum dla Dorosłych Edukacja4U
  • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych York Edukacja
  • Liceum dla Dorosłych w TEB Edukacja
  • Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ATUT
  • Liceum dla Dorosłych NOVA
  • III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Krakowska Szkoła Innowacji

Nigdy nie jest za późno na dalszą edukację. W szkołach dla dorosłych uczą się osoby w różnym wieku, które do tej pory, z wielu przyczyn, nie miały okazji ukończyć tego etapu edukacji.